Thông báo mất ấn chỉ xe ô tô 08/2015 - CN Hồ Chí Minh

19-08-2015

THÔNG BÁO

MẤT ẤN CHỈ CHỨNG NHẬN BẢO HIỂM XE Ô TÔ


Kính gửi:   - Toàn thể khách hàng

-Các Cơ quan có thẩm quyền

- Các đơn vị trong hệ thống Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không

Trong quá trình lưu hành ấn chỉ, VNI - Chi nhánh Hồ Chí Minh đã thất lạc ấn chỉ bảo hiểm xe ô tô với các số seri như sau:

STT

Quyển số

Từ Seri

Đến Seri

1

B50075

B500741

B500750

2

BB14321

BB143201

BB143210

Nay VNI thông báo đến Quý khách hàng, các Cơ quan có thẩm quyền, các Các đơn vị trong hệ thống Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không được biết những số seri ấn chỉ bảo hiểm nêu trên không có giá trị bảo hiểm trong mọi trường hợp. Các đơn vị, cá nhân nếu phát hiện được đề nghị vui lòng thông báo về Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không – Chi nhánh Hồ Chí Minh theo địa chỉ:

Địa chỉ: 112 Hồng Hà, Phường 2, Q.Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08 629 38 771  

- Email: ngappt@bhhk.com.vn

 

 Trân trọng kính chào