Thông báo mất ấn chỉ xe máy - CN Thăng Long

05-12-2014

THÔNG BÁO

MẤT ẤN CHỈ CHỨNG NHẬN BẢO HIỂM XE GẮN MÁY


Kính gửi:   - Toàn thể khách hàng

Các đơn vị trong hệ thống Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không

Trong quá trình lưu hành ấn chỉ, VNI - Chi nhánh Thăng Long đã thất lạc ấn chỉ xe gắn máy với các số seri như sau:

STT

Quyển số

Seri

1

AA97815

AA978150

2

AA97817

AA978170

3

AA97823

AA978229

4

AA97854

AA978539

Nay VNI thông báo đến Quý khách hàng, các Các đơn vị trong hệ thống Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không được biết những số seri ấn chỉ bảo hiểm nêu trên không có giá trị bảo hiểm. Các đơn vị, cá nhân có phát hiện được đề nghị thông báo về Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không – Chi nhánh Thăng Long theo địa chỉ:

Địa chỉ:  Tầng 4, Số 327 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 04 3568 3031

- Email: thanhlt@bhhk.com.vn

 Trân trọng kính chào