Thông báo mất ấn chỉ xe máy - CN Tây Nguyên

14-01-2015

 

THÔNG BÁO

 

MẤTẤN CHỈ CHỨNG NHẬN BẢO HIỂM XE GẮN MÁY

Kính gửi:-Toàn thể khách hàng

-Các đơn vị trong hệ thống Công ty cổ phần Bảo hiểmHàng không

Trongquá trình lưu hành ấn chỉ, VNI - Chi nhánh Tây nguyên đã thất lạc ấn chỉ xe gắnmáy với các số seri như sau:

 

STT

Quyển số

Seri

1

AA113547

AA1135467

2

AA113547

AA1135461

3

AA113547

AA1135468

4

AA113547

AA1135463

5

AA113547

AA1135462

6

AA113547

AA1135466

7

AA113547

AA1135469

8

AA113547

AA1135464

9

AA113547

AA1135465

10

AA113547

AA1135470

11

AA113548

AA1135479

12

AA113548

AA1135477

13

AA113548

AA1135476

14

AA113548

AA1135478

15

AA113548

AA1135471

16

AA113548

AA1135473

17

AA113548

AA1135475

18

AA113548

AA1135472

19

AA113548

AA1135480

20

AA113548

AA1135474

21

AA113659

AA1136588

22

AA113677

AA1136770

23

AA113866

AA1138656

 

NayVNI thông báo đến Quý khách hàng, các Các đơn vị trong hệ thống Công ty cổ phần Bảo hiểmHàng không được biết những số seriấn chỉ bảo hiểm nêu trên không có giá trị bảo hiểm.Các đơn vị, cá nhân cóphát hiện được đề nghị thông báo về Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không – Chinhánh Tây Nguyên theo địa chỉ:

 

-Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà Vinafor, số 13 PhanBội Châu, TP Pleiku, Gia Lai

 

-Điệnthoại:059 372 3336

 

- Email:thuyttt@bhhk.com.vn

 

Trântrọng kính chào