Thông báo mất ấn chỉ xe máy - CN Tây Nguyên (2015)

05-12-2014

 THÔNG BÁO

 MẤT ẤN CHỈ CHỨNG NHẬN BẢO HIỂM XE GẮN MÁY

 Kính gửi: - Toàn thể kháchhàng

 - Các đơn vị trong hệ thống Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàngkhông

 

Trong quá trình lưu hành ấn chỉ, VNI - Chinhánh Tây nguyên đã thất lạc/ mất ấn chỉ xe gắn máy với các số seri như sau:

STT

Ấn chỉ Hủy/Mất

Quyển số

Seri

Ngày mất / thất lạc

[1]

[2]

[3]

[5]

1

Chi Nhánh Tây Nguyên

1

AA113628

AA1136272

26/08/2015

2

AA113628

AA1136271

26/08/2015

3

AA113628

AA1136273

26/08/2015

4

AA113628

AA1136277

26/08/2015

5

AA113628

AA1136278

26/08/2015

6

AA113628

AA1136274

26/08/2015

7

AA113628

AA1136276

26/08/2015

8

AA113628

AA1136280

26/08/2015

9

AA113628

AA1136275

26/08/2015

10

AA113628

AA1136279

26/08/2015

11

AA127550

AA1275493

26/08/2015

12

AA127644

AA1276433

10/01/2015

13

AA127650

AA1276500

05/01/2015

14

AA127793

AA1277922

15/02/2015

15

AA127910

AA1279091

28/03/2015

16

AA127929

AA1279287

31/01/2015

Nay VNI thông báo đếnQuý khách hàng, các Các đơn vị trong hệ thống Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàngkhông được biết những số seri ấn chỉ bảo hiểm nêu trên không có giá trị bảohiểm kể từ ngày mất. Các đơn vị, cá nhân có phát hiện được đề nghị thông báo vềCông ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không – Chi nhánh Tây Nguyên theo địa chỉ:

 

- Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà Vinafor, số13 Phan Bội Châu, TP Pleiku, Gia Lai

 

- Điện thoại: 059 372 3336

 

- Email: thuyttt@bhhk.com.vn

 

Trântrọng kính chào