Thông báo mất ấn chỉ xe máy - CN Nghệ An (2015)

20-01-2016

THÔNG BÁO

MẤT ẤN CHỈ CHỨNG NHẬN BẢO HIỂM XE GẮN MÁY


Kính gửi:   - Toàn thể khách hàng

Các đơn vị trong hệ thống Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không

Trong quá trình lưu hành ấn chỉ, VNI - Chi nhánh Nghệ An đã thất lạc ấn chỉ xe gắn máy với các số seri như sau:

STT

Ấn chỉ Hủy/Mất

Quyển số

Seri

Ngày mất / thất lạc

[1]

[2]

[3]

[5]

1

Chi Nhánh Nghệ An

1

AA15/39551

AA15/197751

30/11/2015

 

Nay VNI thông báo đến Quý khách hàng, các Các đơn vị trong hệ thống Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không được biết những số seri ấn chỉ bảo hiểm nêu trên không có giá trị bảo hiểm. Các đơn vị, cá nhân có phát hiện được đề nghị thông báo về Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không – Chi nhánh Nghệ An theo địa chỉ:

Địa chỉ:  Số 3 Đại lộ Lê Nin - TP Vinh - Nghệ An

Điện thoại: 038 356 0226

- Email: leptm@bhhk.com.vn

 Trân trọng kính chào