Thông báo mất ấn chỉ xe máy - CN Hải Phòng

05-12-2014

THÔNG BÁO

MẤT ẤN CHỈ CHỨNG NHẬN BẢO HIỂM XE GẮN MÁY


Kính gửi:   - Toàn thể khách hàng

Các đơn vị trong hệ thống Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không

Trong quá trình lưu hành ấn chỉ, VNI - Chi nhánh Hải Phòng đã thất lạc ấn chỉ xe gắn máy với các số seri như sau:

STT

Quyển số

Seri

1

AA106473

AA1064722

2

AA106473

AA1064723

3

AA106473

AA1064724

4

AA106473

AA1064725

5

AA106473

AA1064726

6

AA106473

AA1064727

7

AA106473

AA1064728

8

AA106473

AA1064729

9

AA106473

AA1064730

10

AA96765

AA967641

Nay VNI thông báo đến Quý khách hàng, các Các đơn vị trong hệ thống Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không được biết những số seri ấn chỉ bảo hiểm nêu trên không có giá trị bảo hiểm. Các đơn vị, cá nhân có phát hiện được đề nghị thông báo về Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không – Chi nhánh Hải Phòng theo địa chỉ:

Địa chỉ:  Số 65 Nguyễn Trãi, Ngô Quyền, Hải Phòng

Điện thoại: 031 3652 888

- Email: phuongdb@bhhk.com.vn

 Trân trọng kính chào