Thông báo mất ấn chỉ xe máy - CN Hải Phòng (2015)

20-01-2016

THÔNG BÁO

MẤT ẤN CHỈ CHỨNG NHẬN BẢO HIỂM XE GẮN MÁY


Kính gửi:   - Toàn thể khách hàng

Các đơn vị trong hệ thống Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không

Trong quá trình lưu hành ấn chỉ, VNI - Chi nhánh Hải Phòng đã thất lạc ấn chỉ xe gắn máy với các số seri như sau:

STT

Ấn chỉ Hủy/Mất

Quyển số

Seri

Ngày mất / thất lạc

[1]

[2]

[3]

[4]

1

Chi Nhánh Hải Phòng

1

AA124912

AA1249114

19/02/2015

2

AA133376

AA1333757

18/06/2015

 VNI thông báo đến Quý khách hàng, các Các đơn vị trong hệ thống Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không được biết những số seri ấn chỉ bảo hiểm nêu trên không có giá trị bảo hiểm. Các đơn vị, cá nhân có phát hiện được đề nghị thông báo về Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không – Chi nhánh Hải Phòng theo địa chỉ:

Địa chỉ:  Số 65 Nguyễn Trãi, Ngô Quyền, Hải Phòng

Điện thoại: 031 3652 888

- Email: thupta@bhhk.com.vn

 Trân trọng kính chào