Thông báo mất ấn chỉ xe máy - CN Hải Dương

05-12-2014

THÔNG BÁO

MẤT ẤN CHỈ CHỨNG NHẬN BẢO HIỂM XE GẮN MÁY


Kính gửi:   - Toàn thể khách hàng

Các đơn vị trong hệ thống Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không

Trong quá trình lưu hành ấn chỉ, VNI - Chi nhánh Hải Dương đã thất lạc ấn chỉ xe gắn máy với các số seri như sau:

STT

Quyển số

Seri

1

AA107026

AA1070260

Nay VNI thông báo đến Quý khách hàng, các Các đơn vị trong hệ thống Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không được biết những số seri ấn chỉ bảo hiểm nêu trên không có giá trị bảo hiểm. Các đơn vị, cá nhân có phát hiện được đề nghị thông báo về Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không – Chi nhánh Hải Dương theo địa chỉ:

Địa chỉ:  Số 05 LK14 (Bắc) Đường Gom ven QL5, Phường Quang Trung, TP Hải Dương

Điện thoại: 0320 384 6116

- Email: phuongkt@bhhk.com.vn

 Trân trọng kính chào