Thông báo mất ấn chỉ xe máy - CN Hà Nội (2015)

20-01-2016

THÔNG BÁO

MẤT ẤN CHỈ CHỨNG NHẬN BẢO HIỂM XE Ô TÔ


Kính gửi:   - Toàn thể khách hàng

Các đơn vị trong hệ thống Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không

Trong quá trình lưu hành ấn chỉ, VNI - Chi nhánh Hà Nội đã thất lạc ấn chỉ xe máy với các số seri như sau:

STT

Ấn chỉ Hủy/Mất

Quyển số

Seri

Ngày mất / thất lạc

[1]

[2]

[3]

[5]

1

Chi Nhánh Hà Nội

1

AA104741

AA1047407

10/02/2015

2

AA132448

AA1324480

30/06/2015

 

Nay VNI thông báo đến Quý khách hàng, các Các đơn vị trong hệ thống Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không được biết những số seri ấn chỉ bảo hiểm nêu trên không có giá trị bảo hiểm. Các đơn vị, cá nhân có phát hiện được đề nghị thông báo về Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không – Chi nhánh Hà Nội theo địa chỉ:

Địa chỉ: 16 Lô 2A Vũ Phạm Hàm, KĐT Trung Yên, Cầu Giấy,  Hà Nội

Điện thoại: 04 3512 3418

- Email: trangtt@bhhk.com.vn

 Trân trọng kính chào