Thông báo mất ấn chỉ xe máy - CN Đà Nẵng (2015)

20-01-2016

THÔNG BÁO

MẤT ẤN CHỈ CHỨNG NHẬN BẢO HIỂM XE Ô TÔ


Kính gửi:   - Toàn thể khách hàng

Các đơn vị trong hệ thống Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không

Trong quá trình lưu hành ấn chỉ, VNI - Chi nhánh Đà Nẵng đã thất lạc ấn chỉ xe máy với các số seri như sau:

STT

Ấn chỉ Hủy/Mất

Quyển số

Seri

Ngày mất / thất lạc

[1]

[2]

[3]

[5]

1

Chi Nhánh Đà Nẵng

1

AA117159

AA1171590

11/09/2015

2

AA117159

AA1171581

11/09/2015

3

AA117159

AA1171588

11/09/2015

4

AA117159

AA1171589

11/09/2015

5

AA117159

AA1171586

11/09/2015

6

AA117159

AA1171584

11/09/2015

7

AA117159

AA1171585

11/09/2015

8

AA117159

AA1171583

11/09/2015

9

AA117159

AA1171587

11/09/2015

10

AA117159

AA1171582

11/09/2015

11

AA138076

AA1380751

11/09/2015

12

AA138248

AA1382471

11/09/2015

13

AA138248

AA1382475

11/09/2015

14

AA138248

AA1382476

11/09/2015

15

AA138248

AA1382478

11/09/2015

16

AA138248

AA1382479

11/09/2015

17

AA138248

AA1382474

11/09/2015

18

AA138248

AA1382477

11/09/2015

19

AA138248

AA1382472

11/09/2015

20

AA138248

AA1382480

11/09/2015

21

AA138248

AA1382473

11/09/2015

Nay VNI thông báo đến Quý khách hàng, các Các đơn vị trong hệ thống Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không được biết những số seri ấn chỉ bảo hiểm nêu trên không có giá trị bảo hiểm. Các đơn vị, cá nhân có phát hiện được đề nghị thông báo về Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không – Chi nhánh Đà Nẵng theo địa chỉ:

Địa chỉ:  Tầng 5 Tòa nhà Danabook, 76 Bạch Đằng, Đà Nẵng

Điện thoại: 0511 384 9696

- Email: hangltd@bhhk.com.vn

 Trân trọng kính chào