Thông báo mất ấn chỉ xe gắn máy 04/2015 - CN Hải Phòng

01-07-2015

THÔNG BÁO

MẤT ẤN CHỈ CHỨNG NHẬN BẢO HIỂM XE GẮN MÁY


Kính gửi:   - Toàn thể khách hàng

Các đơn vị trong hệ thống Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không

Trong quá trình lưu hành ấn chỉ, VNI - Chi nhánh Hải Phòng đã thất lạc ấn chỉ xe gắn máy với các số seri như sau:

 

STT

TỪ QUYỂN. . .

ĐẾN QUYỂN. .

TỪ SỐ. . .

ĐẾN SỐ. .

NGÀY THÁNG LÀM MẤT

1

AA106464

AA1064632-AA1064640

31/12/2014

2

AA106466

AA1064659

31/12/2014

3

AA106473

AA1064722-AA1064730

31/12/2014

4

AA106474

AA1064734-AA1064740

31/12/2014

5

AA106498

AA1064971-AA1064980

31/12/2014

6

AA106502

AA1065012-AA1065020

31/12/2014

7

AA106509

AA1065081-AA1065090

31/12/2014

8

AA106538

AA1065371-AA1065380

31/12/2014

9

AA106556

AA1065560

01/07/2014

10

AA106587

AA1065870

27/06/2014

11

AA106688

AA1066871-AA1066880

31/12/2014

12

AA120285

AA1202841-AA1202850

31/12/2014

13

AA120318

AA1203172

10/06/2014

14

AA120366

AA1203651

02/10/2014

15

AA120438

AA1204379

17/12/2014

16

AA120501

AA1205006-AA1205008

31/12/2014

17

AA120502

AA1205011-AA1205020

31/12/2014

18

AA120630

AA1206292-AA1206293

31/12/2014

19

AA120668

AA1206671-AA1206680

31/12/2014

20

AA120669

AA1206681-AA1206690

31/12/2014

21

AA120690

AA1206899-AA1206900

31/12/2014

22

AA120691

AA1206902-AA1206910

31/12/2014

23

AA133358

AA1333572

20/12/2014

24

AA96765

AA967641

04/04/2014

25

AA124912

AA1249114

19/02/2015

 

VNI thông báo đến Quý khách hàng, các Các đơn vị trong hệ thống Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không được biết những số seri ấn chỉ bảo hiểm nêu trên không có giá trị bảo hiểm. Các đơn vị, cá nhân có phát hiện được đề nghị thông báo về Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không – Chi nhánh Hải Phòng theo địa chỉ:

Địa chỉ:  Số 65 Nguyễn Trãi, Ngô Quyền, Hải Phòng

Điện thoại: 031 3652 888

- Email: thupta@bhhk.com.vn

 Trân trọng kính chào