THÔNG BÁO MẤT ẤN CHỈ TNDS Ô TÔ - VNI HÀ NỘI

24-03-2017
THÔNG BÁO
MẤT ẤN CHỈ TNDS Ô TÔ - VNI HÀ NỘI
           
Kính gửi:           
- Quý khách hàng      
- Các đơn vị trong hệ thống Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không
Trong quá trình lưu hành ấn chỉ, VNI Hà Nội đã thất lạc ấn chỉ TNDS ô tô với các số seri như sau:
           
STT LOẠI ẤN CHỈ BỊ MẤT NGÀY THÁNG LÀM MẤT TỪ QUYỂN … ĐỂN QUYỂN… TỪ SỐ ….
ĐẾN SỐ …
SỐ LƯỢNG MẤT ẤN CHỈ
1 TNDS ô tô 10/03/2017 AD16/2351 023503 1 liên
2 TNDS ô tô 10/03/2017 AD16/2471 024705 1 liên
    Tổng cộng     2 liên
VNI thông báo đến Quý khách hàng, các Các đơn vị trong hệ thống Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không được biết những số seri ấn chỉ bảo hiểm nêu trên không có giá trị bảo hiểm. 
Các đơn vị, cá nhân có phát hiện được đề nghị thông báo về Công ty Bảo hiểm Hàng không Hà Nội theo địa chỉ:
Tầng 2, Tòa nhà A2,  Số 8 Phạm  Hùng, P.Trung Hòa , Cầu Giấy, Hà Nội
ĐT: 043 5123418/ 35123419/ 37916016  - FAX: 04 35123420  
Email: cnhn@bhhk.com.vn      
           
Trân trọng thông báo./.