Thông báo mất ấn chỉ TNDS BB ô tô - CN Hải Dương (04/2015)

14-10-2015

THÔNG BÁO

MẤT ẤN CHỈ CHỨNG NHẬN BẢO HIỂM XE GẮN MÁY


Kính gửi:   - Toàn thể khách hàng

Các đơn vị trong hệ thống Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không

Trong quá trình lưu hành ấn chỉ, VNI - Chi nhánh Hải Dương đã thất lạc ấn chỉ xe ô tô với các số seri như sau:

STT

Quyển số

Seri

Ngày mất / thất lạc

1

B46850

B468494

28/04/2015

2

B46850

B468495

28/04/2015

3

B44416

B444155

28/04/2015

4

B44416

B444156

28/04/2015

5

B44416

B444157

28/04/2015

6

B44416

B444158

28/04/2015

VNI thông báo đến Quý khách hàng, các Các đơn vị trong hệ thống Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không được biết những số seri ấn chỉ bảo hiểm nêu trên không có giá trị bảo hiểm. Các đơn vị, cá nhân có phát hiện được đề nghị/vui lòng thông báo về Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không – Chi nhánh Hải Dương theo địa chỉ:

Địa chỉ:  Số 05 LK14 (Bắc) Đường Gom ven QL5, Phường Quang Trung, TP Hải Dương

Điện thoại: 0320 384 6116

- Email: phuongkt@bhhk.com.vn

Trân trọng kính chào