Thông báo mất ấn chỉ ô tô - CN Nam Hồng Hà

05-12-2014

THÔNG BÁO

MẤT ẤN CHỈ CHỨNG NHẬN BẢO HIỂM XE Ô TÔ


Kính gửi:   - Toàn thể khách hàng

Các đơn vị trong hệ thống Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không

Trong quá trình lưu hành ấn chỉ, VNI - Chi nhánh Nam Hồng Hà đã thất lạc ấn chỉ xe ô tô với các số seri như sau:

STT

Quyển số

Seri

1

B43342

B433420

2

B43342

B433418

3

B43342

B433419

4

B44079

B440783

5

B44079

B440790

6

B44079

B440785

7

B44079

B440786

8

B44079

B440782

9

B44079

B440788

10

B44079

B440787

11

B44079

B440781

12

B44079

B440784

13

B44079

B440789

14

BB13311

BB133104

Nay VNI thông báo đến Quý khách hàng, các Các đơn vị trong hệ thống Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không được biết những số seri ấn chỉ bảo hiểm nêu trên không có giá trị bảo hiểm. Các đơn vị, cá nhân có phát hiện được đề nghị thông báo về Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không – Chi nhánh Nam Hồng Hà theo địa chỉ:

Địa chỉ:  Tầng 5, Toà nhà Bưu Điện, Số 1 Trần Hưng Đạo, TP Ninh Bình

Điện thoại: 030 3899 160

- Email: hantt@bhhk.com.vn

 Trân trọng kính chào