Thông báo mất ấn chỉ ô tô - CN Hồ Chí Minh (08/2015)

14-10-2015

THÔNG BÁO

MẤT ẤN CHỈ CHỨNG NHẬN BẢO HIỂM XE Ô TÔ


Kính gửi:   - Toàn thể khách hàng

-Các Cơ quan có thẩm quyền

- Các đơn vị trong hệ thống Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không

Trong quá trình lưu hành ấn chỉ, VNI - Chi nhánh Hồ Chí Minh đã thất lạc/mất ấn chỉ bảo hiểm xe ô tô với các số seri như sau:

STT

Quyển số

Từ Seri

Ngày mất

1

B50075

B500741

06/08/2015

2

B50075

B500742

06/08/2015

3

B50075

B500743

06/08/2015

4

B50075

B500744

06/08/2015

5

B50075

B500745

06/08/2015

6

B50075

B500746

06/08/2015

7

B50075

B500747

06/08/2015

8

B50075

B500748

06/08/2015

9

B50075

B500749

06/08/2015

10

B50075

B500750

06/08/2015

11

BB14321

BB143201 

06/08/2015

12

BB14321

BB143202

06/08/2015

13

BB14321

BB143203

06/08/2015

14

BB14321

BB143204

06/08/2015

15

BB14321

BB143205

06/08/2015

16

BB14321

BB143206

06/08/2015

17

BB14321

BB143207

06/08/2015

18

BB14321

BB143208

06/08/2015

19

BB14321

BB143209

06/08/2015

20

BB14321

BB143210

06/08/2015

VNI thông báo đến Quý khách hàng, các Cơ quan có thẩm quyền, các Các đơn vị trong hệ thống Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không được biết những số seri ấn chỉ bảo hiểm nêu trên không có giá trị bảo hiểm trong mọi trường hợp. Các đơn vị, cá nhân nếu phát hiện được đề nghị vui lòng thông báo về Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không – Chi nhánh Hồ Chí Minh theo địa chỉ:

Địa chỉ: 112 Hồng Hà, Phường 2, Q.Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08 629 38 771  

- Email: ngappt@bhhk.com.vn