Thông báo mất ấn chỉ ô tô - CN Hà Nội

05-12-2014

THÔNG BÁO

MẤT ẤN CHỈ CHỨNG NHẬN BẢO HIỂM XE Ô TÔ


Kính gửi:   - Toàn thể khách hàng

Các đơn vị trong hệ thống Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không

Trong quá trình lưu hành ấn chỉ, VNI - Chi nhánh Hà Nội đã thất lạc ấn chỉ xe ô tô với các số seri như sau:

 

STT

Quyển số

Seri

1

B36362

B363615

2

B36362

B363613

3

B37945

B379442

4

B37945

B379450

5

B37945

B379448

6

B37945

B379447

7

B37945

B379443

8

B37945

B379446

9

B37945

B379444

10

B40311

B403110

Nay VNI thông báo đến Quý khách hàng, các Các đơn vị trong hệ thống Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không được biết những số seri ấn chỉ bảo hiểm nêu trên không có giá trị bảo hiểm. Các đơn vị, cá nhân có phát hiện được đề nghị thông báo về Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không – Chi nhánh Hà Nội theo địa chỉ:

Địa chỉ: 16 Lô 2A Vũ Phạm Hàm, KĐT Trung Yên, Cầu Giấy,  Hà Nội

Điện thoại: 04 3512 3418

- Email: tupa@bhhk.com.vn

 Trân trọng kính chào