Thông báo mất ấn chỉ ô tô - CN Hà Nội (2015)

14-10-2015

THÔNG BÁO

MẤT ẤN CHỈ CHỨNG NHẬN BẢO HIỂM XE Ô TÔ


Kính gửi:   - Toàn thể khách hàng

Các đơn vị trong hệ thống Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không

Trong quá trình lưu hành ấn chỉ, VNI - Chi nhánh Hà Nội đã thất lạc ấn chỉ xe ô tô với các số seri như sau:

STT

Danh sách ấn chỉ mất

Quyển số

Seri

Ngày mất /thất lạc

[1]

[2]

[3]

[5]

1

Chi Nhánh Hà Nội

1

B46461

B464602

01/01/2015

2

B46469

B464681

01/01/2015

3

B47325

B473250

01/07/2015

4

B47325

B473247

01/07/2015

5

B47325

B473246

01/07/2015

6

B47325

B473243

01/07/2015

7

B47325

B473241

01/07/2015

8

B47325

B473249

01/07/2015

9

B47325

B473244

01/07/2015

10

B47325

B473242

01/07/2015

11

B47325

B473248

01/07/2015

12

B47325

B473245

01/07/2015

13

B50814

B508139

09/03/2015

14

B52420

B524196

14/12/2015

15

B52420

B524198

14/12/2015

16

B52420

B524195

14/12/2015

17

B52420

B524200

14/12/2015

18

B52420

B524199

14/12/2015

19

B52420

B524197

14/12/2015

20

B53239

B532382

30/09/2015

21

B53239

B532385

30/09/2015

22

B53239

B532387

30/09/2015

23

B53239

B532389

30/09/2015

24

B53239

B532388

30/09/2015

25

B53239

B532384

30/09/2015

26

B53239

B532383

30/09/2015

27

B53239

B532386

30/09/2015

28

B53239

B532390

30/09/2015

29

B53239

B532381

30/09/2015

30

B58574

B585733

18/12/2015

31

BB11925

BB119244

01/03/2015

 

Nay VNI thông báo đến Quý khách hàng, các Các đơn vị trong hệ thống Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không được biết những số seri ấn chỉ bảo hiểm nêu trên không có giá trị bảo hiểm. Các đơn vị, cá nhân có phát hiện được đề nghị/vui lòng thông báo về Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không – Chi nhánh Hà Nội theo địa chỉ:

Địa chỉ: 16 Lô 2A Vũ Phạm Hàm, KĐT Trung Yên, Cầu Giấy,  Hà Nội

Điện thoại: 04 3512 3418

- Email: trangtt@bhhk.com.vn

Trân trọng kính chào