Thông báo mất ấn chỉ ô tô - CN Đà Nẵng

05-12-2014

THÔNG BÁO

MẤT ẤN CHỈ CHỨNG NHẬN BẢO HIỂM XE Ô TÔ


Kính gửi:   - Toàn thể khách hàng

Các đơn vị trong hệ thống Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không

Trong quá trình lưu hành ấn chỉ, VNI - Chi nhánh Đà Nẵng đã thất lạc ấn chỉ xe ô tô với các số seri như sau:

STT

Quyển số

Seri

1

B43342

B433420

2

B43342

B433418

3

B43342

B433419

Nay VNI thông báo đến Quý khách hàng, các Các đơn vị trong hệ thống Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không được biết những số seri ấn chỉ bảo hiểm nêu trên không có giá trị bảo hiểm. Các đơn vị, cá nhân có phát hiện được đề nghị thông báo về Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không – Chi nhánh Đà Nẵng theo địa chỉ:

Địa chỉ:  Tầng 5 Tòa nhà Danabook, 76 Bạch Đằng, Đà Nẵng

Điện thoại: 0511 384 9696

- Email: hangltd@bhhk.com.vn

 Trân trọng kính chào