Thông báo mất ấn chỉ ô tô 04/2015 - CN Hải Phòng

01-07-2015

THÔNG BÁO

MẤT ẤN CHỈ CHỨNG NHẬN BẢO HIỂM XE GẮN MÁY

 

Kính gửi:   - Toàn thể khách hàng

Các đơn vị trong hệ thống Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không

Trong quá trình lưu hành ấn chỉ, VNI - Chi nhánh Hải Phòng đã thất lạc ấn chỉ xe ô tô với các số seri như sau:

 

STT

TỪ QUYỂN. . .

ĐẾN QUYỂN. .

TỪ SỐ. . .

ĐẾN SỐ. .

NGÀY THÁNG LÀM MẤT

1

B49863

B49821-B49828

23/12/2014

2

BB13167

BB131662/BB131664/BB131667-BB131670

18/07/2014

3

BB13182

BB131811

28/10/2014

 

VNI thông báo đến Quý khách hàng, các Các đơn vị trong hệ thống Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không được biết những số seri ấn chỉ bảo hiểm nêu trên không có giá trị bảo hiểm. Các đơn vị, cá nhân có phát hiện được đề nghị thông báo về Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không – Chi nhánh Hải Phòng theo địa chỉ:

Địa chỉ:  Số 65 Nguyễn Trãi, Ngô Quyền, Hải Phòng

Điện thoại: 031 3652 888

- Email: thupta@bhhk.com.vn

 Trân trọng kính chào