Thông báo mất ấn chỉ ô tô 01/2015 - CN Hải Dương

01-04-2015

THÔNG BÁO
MẤT ẤN CHỈ CHỨNG NHẬN BẢO HIỂM XE Ô TÔ

Kính gửi:   - Toàn thể khách hàng
- Các đơn vị trong hệ thống Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không
Trong quá trình lưu hành ấn chỉ, VNI - Chi nhánh Hải Dương đã thất lạc ấn chỉ xe ô tô với các số seri như sau:

STT Quyển số Seri Ngày Mất
1 B40276 402759-402760 31/12/2014
2 B44408 444073 31/12/2014
3 B44375 443748 31/12/2014

 
Nay VNI thông báo đến Quý khách hàng, các Các đơn vị trong hệ thống Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không được biết những số seri ấn chỉ bảo hiểm nêu trên không có giá trị bảo hiểm. Các đơn vị, cá nhân có phát hiện được đề nghị thông báo về Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không – Chi nhánh Hải Dương theo địa chỉ:
- Địa chỉ:  Số 05 LK14 (Bắc) Đường Gom ven QL5, Phường Quang Trung, TP Hải Dương
- Điện thoại: 0320 384 6116
- Email: phuongkt@bhhk.com.vn
Trân trọng kính chào