Thông báo mất ấn chỉ ô tô 01/2015 - CN Hà Nội

01-04-2015

THÔNG BÁO
MẤT ẤN CHỈ CHỨNG NHẬN BẢO HIỂM XE Ô TÔ

Kính gửi:   - Toàn thể khách hàng
- Các đơn vị trong hệ thống Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không
Trong quá trình lưu hành ấn chỉ, VNI - Chi nhánh Hà Nội đã thất lạc ấn chỉ xe ô tô với các số seri như sau:

 

STT Quyển số Seri Ngày mất
1 BB11925 BB119244 01/03/2015
2 B46461  B464602  30/10/2014 
3 B46469 B464681  30/10/2014 

 

Nay VNI thông báo đến Quý khách hàng, các Các đơn vị trong hệ thống Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không được biết những số seri ấn chỉ bảo hiểm nêu trên không có giá trị bảo hiểm. Các đơn vị, cá nhân có phát hiện được đề nghị thông báo về Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không – Chi nhánh Hà Nội theo địa chỉ:
- Địa chỉ: 16 Lô 2A Vũ Phạm Hàm, KĐT Trung Yên, Cầu Giấy,  Hà Nội
- Điện thoại: 04 3512 3418
- Email: tupa@bhhk.com.vn
Trân trọng kính chào