Thông báo mất ấn chỉ Đông Nam Bộ

06-03-2017

THÔNG BÁO

 MẤT ẤN CHỈ TNDS XE Ô TÔ - VNI ĐÔNG NAM BỘ

 

Kính gửi:   

- Quý khách hàng

Các đơn vị trong hệ thống Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không

Trong quá trình lưu hành ấn chỉ, VNI Đông Nam Bộ đã thất lạc ấn chỉ TNDS xe ô tô với các số seri như sau:

STT

LOẠI ẤN CHỈ BỊ MẤT

NGÀY THÁNG LÀM MẤT

TỪ QUYỂN …

ĐỂN QUYỂN…

TỪ SỐ ….

ĐẾN SỐ …

SỐ LƯỢNG ẤN CHỈ MẤT

1

TNDS Ô tô

T02/2017

AD16/5571

55702

01 liên

 

Tổng cộng

 

 

 

01 liên

VNI thông báo đến Quý khách hàng, các Các đơn vị trong hệ thống Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không được biết những số seri ấn chỉ bảo hiểm nêu trên không có giá trị bảo hiểm. Các đơn vị, cá nhân có phát hiện được đề nghị thông báo về Công ty Bảo hiểm Hàng không Đông Nam Bộ theo địa chỉ:

CÔNG TY BẢO HIỂM HÀNG KHÔNG ĐÔNG NAM BỘ

F229 KHU PHỐ 7, ĐƯỜNG VÕ THỊ SÁU, PHƯỜNG THỐNG NHẤT, TP BIÊN HÒA, TỈNH ĐỒNG NAI

ĐT: 0613818676 - FAX: 0613818678

Email: cndnb@bhhk.com.vn

Trân trọng thông báo./.