THÔNG BÁO CỦA SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI VỀ NGÀY GIAO DỊCH ĐẦU TIÊN CỔ PHIẾU CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM HÀNG KHÔNG (AIC)

30-12-2020

Kính gửi: Quý cổ đông,

Ngày 29/12/2020, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đã có Thông báo số 1532/TB-SGDHN v/v Ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không.

Chi tiết Thông báo.

Trân trọng kính báo.