Thông báo chốt danh sách cổ đông, thời gian nộp tiền mua cổ phiếu tăng vốn điều lệ

03-01-2017

                Kính gửi: Quý Cổ đông              

                THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

 (Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu số 85/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 23/12/2016)

 1. Tên tổ chức phát hành: Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không
 2. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 15, tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội
 3. Số điện thoại: (84-4) 6276 5555
 4. Số Fax: (84-4) 6276 5556
 5. Tên, địa chỉ tổ chức bảo lãnh phát hành (nếu có): Không có
 6. Cổ phiếu chào bán:

-     Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không

-     Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

-     Mệnh giá: 10.000 đồng

-     Số lượng đăng ký chào bán: 30.000.000 cổ phiếu

 1. Khối lượng vốn cần huy động: 300.000.000.000 đồng
 2. Mục đích huy động vốn: Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán dự kiến là 300 tỷ đồng sẽ được sử dụng cho hoạt động kinh doanh và đầu tư của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm hàng không. Chi tiết về mục đích sử dụng vốn được nêu trong Bản cáo bạch.
 3. Giá bán ra công chúng: 10.000 đồng/ cổ phiếu 
 4. Số lượng đăng ký mua tối thiểu: không có
 5. Thời gian chốt danh sách cổ đông:  ngày 13/01/2017
 6. Thời gian chuyển nhượng quyền mua: từ ngày 16/01/2017 đến ngày 03/03/2017
 7. Thời gian nhận đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu: từ ngày 16/01/2017 đến ngày 17/03/2017
 8. Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu và công bố Bản cáo bạch:

v  Địa điểm nhận đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu:

-     Trụ sở Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không

-     Địa chỉ: Tầng 15, tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội

-     Website: http://bhhk.com.vn/

v  Địa điểm công bố bản cáo bạch: Bản cáo bạch sẽ được công bố tại các website

-     Website tổ chức phát hành: http://bhhk.com.vn/

-     Website tổ chức tư vấn: http://www.shs.com.vn/

Chi tiết thông báo ngày 03/01/2017.

Giấy chứng nhận Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 85/GP- UBCK;

Chi tiết Bản cáo bạch.