THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG, THỜI GIAN NỘP TIỀN MUA CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

19-11-2020

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM HÀNG KHÔNG

THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIU RA CÔNG CHÚNG

(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 270/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 18/11/2020)

 1. Tên tổ chức phát hành: Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không
 2. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 15, tòa nhà Geleximco, số 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội
 3. Số điện thoại: (84-24) 6276 5555         
 4. Số Fax: (84-24) 6276 5556
 5. Tên, địa chỉ tổ chức bảo lãnh phát hành: Không có
 6. Cổ phiếu chào bán:
 7. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không
 8. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
 9. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
 10. Số lượng đăng ký chào bán: 20.000.000 cổ phiếu

Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu: 20.000.000 cổ phiếu (tỷ lệ phát hành: 25%)

 1. Khối lượng vốn cần huy động: 200.000.000.000 đồng
 2. Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu: 200.000.000.000 đồng
  1. Mục đích huy động vốn: Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là 200 tỷ đồng sẽ được sử dụng cho các mục đích sau: đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng, hệ thống công nghệ thông tin; thành lập 10 chi nhánh mới trong năm 2020-2021; đầu tư tài chính.
  2. Giá bán ra công chúng:
 3. Giá chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu: 10.000 đồng/cổ phiếu
  1. Số lượng đăng ký mua tối thiểu: Không quy định
  2. Thời hạn nhận đăng ký mua:
 4. Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu:
 • Ngày đăng ký cuối cùng: 30/11/2020
 • Tỷ lệ thực hiện quyền: 4 : 1 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 04 quyền được mua 01 cổ phiếu mới)
 • Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: Từ ngày 4/12/2020 đến ngày 18/12/202020
 • Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 4/12/2020 đến ngày 23/12/2020
  1. Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu và công bố Bản cáo bạch:
 • Địa điểm chuyển nhượng quyền mua và đăng ký mua cổ phiếu đối với cổ phiếu chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu:
 • Cổ đông đã lưu ký chứng khoán: tại thành viên lưu ký nơi cổ đông mở tài khoản.
 • Cổ đông chưa lưu ký chứng khoán: thực hiện chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua tại trụ sở chính Tổng Công ty quy định (theo Mục 12b) và nộp tiền mua cổ phiếu vào tài khoản phong tỏa (theo mục 13)
  1. Địa điểm công bố Bản cáo bạch:

Trụ sở chính Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không

 • Địa chỉ: Tầng 15, tòa nhà Geleximco, số 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội
 • Điện thoại: (84-24) 6276 5555     Fax: (84-24) 6276 5556     Website: www.bhhk.com.vn

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội

 • Địa chỉ: Tầng 1-5 Tòa nhà Unimex Hà Nội, Số 41 Ngô Quyền, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội
 • Điện thoại: (024).38181888         Fax: (024) 38181688       Website: www.shs.com.vn
  1. Ngân hàng mở tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phiếu:
 • Tên tài khoản: Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không
 • Số tài khoản: 1016766269
 • Mở tại: Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội, chi nhánh Hàn Thuyên

Chi tiết Thông báo ngày 19/11/2020

Chi tiết Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 270/GCN-UBCK

Chi tiết Bản cáo bạch