Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

26-05-2017

Kính gửi: Quý Cổ đông,

VNI thông báo việc chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 như sau:

1. Thời gian chốt danh sách 15h ngày 01 tháng 6 năm 2017.

2. Thời gian tạm ngừng giao dịch ngày 01 tháng 6 năm 2017.

3. Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên dự kiến ngày 20 tháng 6 năm 2017 (sẽ có thông báo sau).

Thông tin liên hệ

Chị Phạm Thị Loan- Phòng Giao dịch Tổng hợp

Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội

Tầng 3, tòa nhà TT Hội nghị Công đoàn, Số 1 Yết Kiêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: 04.38181888 máy lẻ 122; di động: 0914.647428.

Chi tiết thông báo.

Trân trọng kính báo tới Quý Cổ đông./.