Thông báo chốt danh sách cổ đông họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

10-05-2018

                     Kính gửi: Quý Cổ đông,

 

VNI thông báo việc chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 như sau:

1. Thời gian chốt danh sách  ngày 28 tháng 5 năm 2018.

2. Thời gian tạm ngừng giao dịch ngày 28 tháng 5 năm 2018.

3. Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên dự kiến ngày 12 tháng 6 năm 2018 (sẽ có thông báo sau).

Thông tin liên hệ

Chị Phạm Thị Loan- Phòng Giao dịch Tổng hợp

Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội

Tầng 1-5, tòa nhà UNIMEX, số 41 Ngô Quyền, phường Hàng Bài,  Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: 024.38181888 máy lẻ 122; di động: 0914.647428.

Chi tiết thông báo.

Trân trọng kính báo tới Quý Cổ đông./.