Thông báo chốt danh sách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2016

21-04-2016

                 Kính gửi: Quý Cổ đông

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không xin thông báo tới Quý Cổ đông về việc chốt danh sách Cổ đông tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2016 như sau:

  1. Mục đích: Chốt danh sách Cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.
  2. Thời gian chốt danh sách:                     15h00 ngày    27/4 /2016.
  3. Thời gian tạm ngừng giao dịch:            Ngày   27/4 /2016.
  4. Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên: Dự kiến ngày 12/5/2016
  5. Địa điểm tiến hành họp ĐHĐCĐ dự kiến: Công ty sẽ thông báo chi tiết trong thư mời.

Mọi thông tin chi tiết thay đổi của Quý Cổ đông, xin vui lòng gửi bản gốc về địa chỉ sau chậm nhất  vào ngày 26/4 /2016:

Chị Trần Thị Hải Vân - Phòng Lưu ký

Công ty Cổ phần chứng khoán An Bình (ABS)

Tầng 4, Tòa nhà Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: 04.35624626 (máy lẻ 303) Fax: 04. 35624628

Thông tin chi tiết về thời gian, địa điểm và những thông tin khác liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ sẽ được thông báo và gửi tới Cổ đông sau ngày chốt danh sách.   

Xin trân trọng thông báo./.      

(Chi tiết Thông báo số 20/TB- HĐQT ngày 21/4/2016)