Thông báo chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm tài chính 2017

07-12-2018

Kính gửi Quý Cổ đông,

HĐQT thông báo về việc chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm tài chính 2017, cụ thể như sau

1. Thời gian chốt danh sách: 16h ngày 17/12/2018.

2. Thời gian chi trả cổ tức : Bắt đầu từ ngày 20/12/2018.

3. Tỷ lệ chi trả cổ tức: 1,85%, tương đương 185 đồng/ cổ phần ( Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018)

4. Hình thức: bằng tiền.

5. Thông tin liên hệ: 

Chị Phạm Thị Loan- Phòng Giao dịch Tổng hợp

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội (SHS), Trụ sở chính:

Tầng 1-5, tòa nhà UNIMEX, số 41 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: 091 464 7428 

Chi tiết NQ HĐQT và Thông báo ./.