Thông báo chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm tài chính 2016

04-07-2017

Kính gửi: Quý Cổ đông,

HĐQT thông báo về việc chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm tài chính 2016, cụ thể như sau

1. Thời gian chốt danh sách: 16h ngày 07/7/2017.

2. Thời gian chi trả cổ tức : Bắt đầu từ ngày 24/7/2017.

3. Tỷ lệ chi trả cổ tức: 0,65%, tương đương 65 đồng/ cổ phần ( Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017)

4. Hình thức: bằng tiền.

5. Thông tin liên hệ: 

Chị Phạm Thị Loan- Phòng Giao dịch Tổng hợp

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội (SHS), Trụ sở chính:

Tầng 03, Tòa nhà Trung tâm Hội nghị Công Đoàn, số 1, Yết Kiêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: 091 464 7428 

Chi tiết Thông báo.

Trân trọng kính báo./.