THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM ĐẶT TRỤ SỞ SỞ GIAO DỊCH 2, CÔNG TY BẢO HIỂM HÀNG KHÔNG GIA ĐỊNH, CÔNG TY BẢO HIỂM HÀNG KHÔNG HẢI DƯƠNG

08-08-2023

Kính gửi Quý cổ đông,

Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không xin công bố Công văn số 8195/BTC-QLBH ngày 03/8/2023 về việc Thay đổi địa điểm đặt trụ sở Sở Giao dịch 2, Công ty Bảo hiểm Hàng không Gia Định và Công ty Bảo hiểm Hàng không Hải Dương

Chi tiết Công văn.

Trân trọng!