THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM ĐẶT TRỤ SỞ CÔNG TY BẢO HIỂM HÀNG KHÔNG THÀNH ĐÔ VÀ CÔNG TY BẢO HIỂM HÀNG KHÔNG THÁI NGUYÊN

13-05-2024

Kính gửi Quý cổ đông,

Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không xin công bố Công văn số 4698/BTC-QLBH ngày 07/5/2024 của Bộ Tài chính về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở Công ty Bảo hiểm Hàng không Thành Đô, Công ty Bảo hiểm Hàng không Thái Nguyên

Chi tiết Công văn.

Trân trọng!