Thay đổi địa chỉ đặt trụ sở Công ty Bảo hiểm Hàng không Tây Nam Bộ và Công ty Bảo hiểm Hàng không Khánh Hòa.

30-03-2022

Kính gửi Quý cổ đông,

Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không xin công bố Công văn số 2805/BTC-QLBH về việc Thay đổi địa chỉ đặt trụ sở Công ty Bảo hiểm Hàng không Tây Nam Bộ; Thay đổi địa chỉ đặt trụ sở Công ty Bảo hiểm Hàng không Khánh Hòa.

Chi tiết Công văn.

Trân trọng!