THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG & GIÁM ĐỊNH XE CƠ GIỚI MIỀN BẮC VÀ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG & GIÁM ĐỊNH XE CƠ GIỚI MIỀN NAM

03-06-2024

Kính gửi Quý cổ đông,

Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không xin công bố Công văn số 5622/BTC-QLBH ngày 31/5/2024 của Bộ Tài chính về việc ghi nhận VNI đã có thông báo thành lập Văn phòng đại diện chăm sóc khách hàng & giám định xe cơ giới miền Bắc và Văn phòng đại diện chăm sóc khách hàng & giám định xe cơ giới miền Nam

Chi tiết Công văn.

Trân trọng!