Thành lập Chi nhánh thứ 2 của VNI tại địa bàn Hà Nội.

09-08-2013

Tham dự lễ công bố có đại diện Hội đồng Quản trị ông Trần Thanh Hiền - Chủ tịch,ông Nguyễn Anh Đức – Tổng giám đốc và lãnh đạo các Ban và toàn thể CBNV VPKV1,5,6,30.

Sau hơn bốn năm làm việc, với sự nỗ lực của tập thể CBNV và sự quan tâm, chỉ đạo có hiệu quả của HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Văn phòng khu vực 1 đã khẳng định được năng lực của mình, vượt qua mọi khó khăn trong thời kỳ kinh tế suy thoái để phấn đấu hoàn thành kế hoạch kinh doanh và luôn là một trong những đơn vị được đánh giá cao trong hệ thống. Do vậy, Hội đồng Quản trị đã quyết định sáp nhập Văn phòng khu vực 1 với VPKV6 (Thái Bình), VPKV5 (Hà Nội) và VPKV30 (Hà Nội) để thành lập Chi nhánh Thăng Long - Chi nhánh thứ 2 của Bảo hiểm Hàng không trên địa bàn Hà Nội.

Phát biểu tại Lễ, Ông Trần Thanh Hiền mong rằng “việc thành lập Chi nhánh sẽ đánh dấu bước phát triển mới của Công ty về quy mô kinh doanh cũng như khẳng định sự lớn mạnh, vị thế của thương hiệu VNI trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ đồng thời mong muốn toàn thể CBNV của Chi nhánh cần cố gắng và nỗ lực hơn nữa, cả về kiến thức nghiệp vụ lẫn tác phong làm việc để có thể vượt kế hoạch doanh thu đề ra”.