TÀI LIỆU HỌP ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2023

03-02-2023

Kính gửi: Quý cổ đông,

HĐQT VNI trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 như sau:

1. Thời gian: 13h30, ngày 27 tháng 02 năm 2023

2. Địa điểm: Hội trường tầng 4, Tòa nhà Geleximco, số 36 phố Hoàng Cầu, quận Đống Đa, TP Hà Nội.

3. Chi tiết tài liệu họp:

- Chương trình nghị sự ĐHĐCĐ bất thường 2023

- Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2023

- Tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT

- Thông báo đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023

- Quy chế bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023

- Đơn đề cử bầu bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023

- Đơn ứng cử tham gia HĐQT VNI nhiệm kỳ 2018-2023

- Mẫu sơ yếu lý lịch

- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 2023

- Thẻ biểu quyết

Trân trọng.