Quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

04-12-2020

Kính gửi Quý cổ đông,

Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không xin công bố Quyết định số 694/QĐ-SGDHN ngày 03/12/2020 về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Chi tiết Quyết định.

Trân trọng!