QĐ của HĐQT về việc thành lập Ban Giám định- Bồi thường; Ban Nghiệp vụ Xe cơ giới- Con người

28-05-2019

Kính gửi: Quý Cổ đông

 

Ngày 22/5/2019, HĐQT đã ban hành các QĐ về việc thành lập: Ban Giám định- Bồi thường; Ban Nghiệp vụ Xe cơ giới- Con người thuộc Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không.

Chi tiết Quyết định.

Trân trọng kính báo./.