NQ HĐQT về việc thành lập Phòng thuộc Ban Xe Cơ giới- Con người; thành lập VNI Tràng An

17-04-2018

Kính gửi: Quý Cổ đông

Ngày 16/4/2018, HĐQT đã ban hành:

- Nghị quyết số 20/2018/NQ- HĐQT về việc thành lập Phòng thuộc Ban Xe Cơ giới- Con người.

- Nghị quyết số 21/2018/NQ- HĐQT về việc thành lập Công ty Bảo hiểm Hàng không Tràng An (thuộc Tổng Công ty CP Bảo hiểm Hàng không).

Chi tiết Nghị quyết.

Trân trọng kính báo./.