NQ HĐQT về gia hạn thời gian phân phối cp của đợt phát hành tăng vốn điều lệ từ 500 tỷ đồng lên 800 tỷ đồng

17-03-2017

Kính gửi: Quý Cổ đông

 

Ngày 17/3/2017, HĐQT đã ban hành NQ số 18/2017/NQ- HĐQT về gia hạn thời gian phân phối cp của đợt phát hành tăng vốn điều lệ từ 500 tỷ đồng lên 800 tỷ đồng; thời gian xin gia hạn phân phối cổ phiếu đến hết ngày 21 tháng 4 năm 2017.

Trân trọng kính báo.

Chi tiết NQ số 18/2017/NQ- HĐQT