NQ của HĐQT về thay đổi địa chỉ của VNI Tây Nam Bộ

28-05-2019

Kính gửi: Quý Cổ đông

Ngày 27/5/2019, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 47/2019/NQ- HĐQT về việc thay đổi địa chỉ của Công ty Bảo hiểm Hàng không Tây Nam Bộ (thuộc Tổng Công ty CP Bảo hiểm Hàng không) hiện đang đăng ký tại tỉnh An Giang tới đăng ký trụ sở tại thành phố Cần Thơ.

Chi tiết Nghị quyết.

Trân trọng kính báo./.