Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Hàng Không

VIETNAM NATIONAL AVIATION INSURANCE CORPORATION

NQ của HĐQT về thành lập Ban Công nghệ Thông tin

11-10-2016

Kính gửi Quý Cổ đông

 

Ngày 10/10/2016, HĐQT VNI đã ban hành Nghị quyết số 62/2016/NQ- HĐQT về việc thành lập Ban Công nghệ Thông tin trực thuộc Trụ sở chính Tổng Công ty CP Bảo hiểm Hàng không.

Chi tiết Nghị quyết.

Trân trọng kính báo./.