NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ THÔNG QUA KẾT QUẢ NỘP TIỀN MUA CP, THÔNG QUA VIỆC CHÀO BÁN CP CHƯA PHÂN PHỐI HẾT

25-12-2020

Kính gửi: Quý Cổ đông

Ngày 24/12/2020, HĐQT VNI đã ban hành Nghị quyết số 105/2020/NQ- HĐQT về việc thông qua kết quả thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, thông qua việc chào bán cổ phiếu chưa phân phối hết.

Chi tiết Nghị quyết số 105/2020/NQ-HĐQT.

Trân trọng kính báo./.