Hội nghị tổng kết hoạt động kinh doanh 2014 và Phương hướng nhiệm vụ 2015. Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không - Chi nhánh Hải Phòng

12-02-2015

9h00 sáng ngày 17/01, tại Chi nhánh Hải phòng, Hội nghị tổng kết hoạt động kinh doanh 2014 & Phương hướng nhiệm vụ 2015 chính thức bắt đầu. Buổi hội nghị diễn ra chất lượng, sôi nổi kéo dài gần 6 tiếng đồng hồ đến14h30’. Ban Giám đốc, trưởng và phó trưởng các bộ phận cùng các CBNV của chi nhánh đã có những trao đổi về những chỉ số kinh doanh, tình hình nhân sự cũng như những cơ hội, thách thức, bày tỏ quan điểm và đề xuất phương hướng cho năm 2015.