HĐQT bầu Phó Chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm Phó TGĐ

24-12-2015

Ngày 23/12/2015, HĐQT VNI đã tín nhiệm bầu ông Nguyễn Thành Quang TV HĐQT giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018, đồng thời bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Quang kiêm giữ chức Phó Tổng Giám đốc, thời hạn 03 năm kể từ ngày 25/12/2015.

Trân trọng thông báo./.

Chi tiết file đính kèm