Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Hàng Không

VIETNAM NATIONAL AVIATION INSURANCE CORPORATION

GP thành lập CN Bình Định

07-06-2016

Kính gửi: Quý Cổ đông

Ngày 06/6/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Giấy phép số 49/GPĐC13/KDBH về việc thành lập Chi nhánh Bình Định; địa chỉ tại số 23 Nguyễn Hữu Thọ, phường Thị Nại, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Chi tiết giấy phép thành lập CN Bình Định.

Trân trọng kính báo./.