GIẤY PHÉP THÀNH LẬP CÔNG TY BẢO HIỂM HÀNG KHÔNG QUẢNG NAM, CÔNG TY BẢO HIỂM HÀNG KHÔNG BẮC NINH THUỘC VNI

11-02-2022

Kính gửi: Quý cổ đông,

VNI xin công bố Giấy phép của Bộ Tài chính về việc thành lập Công ty Bảo hiểm Hàng không Quảng Nam, Công ty Bảo hiểm Hàng không Bắc Ninh thuộc Tổng Công ty CP Bảo hiểm Hàng không.

 

Chi tiết Giấy phép.

Trân trọng kính báo./.