Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Hàng Không

VIETNAM NATIONAL AVIATION INSURANCE CORPORATION

Giấy phép thành lập Công ty Bảo hiểm Hàng không Gia Định (thuộc VNI)

20-01-2020

Kính gửi: Quý Cổ đông

VNI công bố Giấy phép điều chỉnh của Bộ Tài chính về việc thành lập Công ty Bảo hiểm Hàng không Gia Định (thuộc Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không).

Chi tiết Giấy phép.

Trân trọng kính báo./.