Giấy phép thành lập Công ty Bảo hiểm Hàng không Duyên Hải (thuộc VNI)

09-10-2019

Kính gửi: Quý Cổ đông

Ngày 08/10/2019, Bộ Tài chính đã cấp Giấy phép thành lập Công ty Bảo hiểm Hàng không Duyên Hải ( thuộc Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không), có địa chỉ tại số 1,Lô 15B đường Lê Hồng Phong, Trung Hành 8, phường Đằng Lâm, quận Hải An, thành phố Hải Phòng.

Chi tiết Giấy phép.

Trân trọng kính báo./.