GIẤY PHÉP THÀNH LẬP CÔNG TY BẢO HIỂM HÀNG KHÔNG BÌNH PHƯỚC VÀ CÔNG TY BẢO HIỂM HÀNG KHÔNG KỸ THUẬT SỐ THUỘC VNI

02-08-2022

Kính gửi: Quý cổ đông,

VNI xin công bố Giấy phép của Bộ Tài chính về việc thành lập Công ty Bảo hiểm Hàng không Bình Phước và Công ty Bảo hiểm Hàng không Kỹ thuật số thuộc Tổng Công ty CP Bảo hiểm Hàng không.

Chi tiết Giấy phép.

Trân trọng kính báo./.